Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
property 870 x 200

Landinspektørnævnets kendelser

Landinspektørnævnets kendelser efter nr. og dato:

 

Nr. Emne Dato
419 Landinspektørs adfærd i forbindelse med en
skelafmærkning
.
01-08-2016
418 Landinspektørs manglende færdiggørelse af
sag om sammenlægning
.
01-08-2016
415 Landinspektørs håndtering af en sag om
arealoverførsel
.
27-11-2015
405 Landinspektørs handlemåde i forbindelse
med en skelforretning
.
02-07-2015
342 Landinspektørs udfærdigelse af en
afsætningsplan i forbindelse med
opførelse af en bygning.
02-07-2015
407 Landinspektørs utilstrækkelige
undersøgelser forud for afgivelse af
erklæring om slettelse af privat fællesvej.
30-04-2015
394 Landinspektørs utilstrækkelige
undersøgelser forud for afgivelse af
erklæring om berigtigelse af gadejord.
10-10-2014
393 Landinspektørs utilstrækkelige grundlag
for afgivelse af en erklæring om vejret.
10-10-2014
391 Landinspektørs sagstilrettelæggelse i
forbindelse med afgivelse af en
"lykke- og fromme-erklæring".
10-10-2014
390 Landinspektørs udstykning af en
ejerlejlighedsejendom.
23-09-2014
398 Manglende inddragelse af grundejer forud
for afsætning af skel.
23-09-2014
384 Manglende færdiggørelse af en matrikulær
sag og manglende ansvarsforsikring.
18-12-2013
382 Inddragelse af grundejer før afsætning
af skel.
18-12-2013
380 Manglende inddragelse af grundejer før
afsætning af skel.
08-10-2013
375 En landinspektørs håndtering af en
skelretablering, herunder fjernelse af
skelafmærkninger.
30-05-2013
363 Manglende færdiggørelse af en sag om
arealoverførsel.
28-02-2013
365 Landinspektørs afsætning af en tilbygning. 11-12-2012
364 Landinspektørfirmas sagstilrettelæggelse af
overførsel af fællesareal til en ejerlejlighed.
20-12-2012
356 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
22-03-2012
355 Manglende inddragelse af grundejer før
afsætning af skel, selvom den ene
grundejer var tilstede ved opmåling.
29-03-2012
354 Forhaling af arealoverførselssag. 26-01-2012
353 Underretning af grundejere i forbindelse
med skelafsætning.
29-03-2012
351 Manglende inddragelse af grundejer før
afsætning af skel.
21-12-2011
350 Inddragelse af grundejer før afsætning
af skel og tilsidesættelse af måleblad.
21-12-2011
347 Landinspektørs håndtering af tinglyst
færdselsret i sag om arealoverførsel
og sammenlægning.
26-01-2012
345 Afsætning af skel og inddragelse af
grundejere.
26-01-2012
340 Forsøg på ejendomsberigtigelse uden
måloplysninger.
21-10-2010
334 Landinspektørs ordvalg og udvist adfærd. 03-06-2010
333 Fordeling af omkostninger ved
skelforretning.
03-06-2010
323 Forhaling af sag. 08-10-2009
320 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
25-06-2009
319 Forhaling af sag. 27-05-2009
318 Om kontrol af anvendt kotesystem før
afsætning.
02-07-2009
317 Vildledende oplysninger og manglende
orientering af naboejer.
08-10-2009
313 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
03-04-2009
312 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
15-10-2008
307 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
15-10-2008
304 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
16-12-2008
301 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
26-11-2007
299 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
05-10-2007
298 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
05-10-2007
292 Landinspektør overser at deklaration ikke er
tinglyst og reagerer ikke på henvendelser
herom.
30-03-2007
284 Orientering af grundejer efter afsætning af
skel.
13-01-2006
280 Fremgangsmåde i udstykningssag og dens ekspeditionstid. 27-06-2005
279 Landinspektør undlader at besvare
henvendelser fra Kort & Matrikelstyrelsen.
27-06-2005
278 Ekspeditionstid var lang på grund af
særlige omstændigheder.
15-04-2005
274b Stiltiende accept af skel. 15-04-2005
274a Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
15-04-2005
272 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
22-12-2004
271 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel.
04-03-2005
269 Inddragelse af grundejer før afsætning af
skel. Landinspektørs rolle som rådgiver.
04-03-2005
266 Manglende færdiggørelse af sag.
Gentagelse. Frakendelse af beskikkelse
for 1 år.
16-12-2004
265 Ekspeditionstid for lang. 02-02-2005
264 Fremgangsmåde og inddragelse af
grundejer ved teknisk ændring af skel.
16-12-2004
262 Manglende færdiggørelse af skelforretning og inddragelse af vejretsspørgsmål heri. 15-09-2004
261 Landinspektør undersøger ikke om
deklaration om vejret er tinglyst.
15-09-2004
259 Orientering af grundejer efter afsætning af
skel. Ikke adgang til opmåling af
overdækkede arealer på naboejendom.
03-03-2004
258 Manglende høring af vejejer ved
arealoverførsel,der medførte
betydelig forøgelse af færdsel.
24-06-2003
253 Afmærkning af skel mod naboejendom
ikke påkrævet.
03-03-2004
252 Manglende færdiggørelse af sag.
Gentagelse.
28-04-2003
250 Manglende færdiggørelse af sag. 28-04-2003
246 Manglende færdiggørelse af jordfordeling
- undlader at svare sin rekvirent.
28-04-2003
244 Usikkerhed om frist for indbringelse
af omkostningsspørgsmål
ved skelforretning.
07-02-2003
242 Inddragelse af grundejere før afsætning af
skel. Skel ikke synligt på stedet.
17-09-2003
241 Manglende færdiggørelse af sag
- gentagelse.
25-10-2002
239 Inddragelse af grundejer før afsætning
af skel ikke påkrævet.
25-10-2002
235b Landinspektørselskab kunne ikke
medinddrages i klage over lang
ekspeditionstid.
05-09-2002
235a Ekspeditionstid uantagelig lang og
manglende orientering af rekvirent.
Gentagelse. Beskikkelse frakendt for 1 år.
05-09-2002
234 Manglende færdiggørelse af sag og urigtige
oplysninger om sagens status til sin
rekvirent.
07-03-2002
233 Manglende færdiggørelse af sag. Lod sag
vente på grund af klage
til nævnet.
07-03-2002
231 Manglende underskrifter i forbindelse med
ejendomsberigtigelser.
07-03-2002
226 Ekspeditionstid var lang på grund af særlige omstændigheder. 31-08-2001
224 Indsigelse mod skelafsætning først fremsat ved klage til nævnet. 12-06-2001
223 Inddragelse af grundjer før afsætning af
skel. Afmærkning udskudt.
20-08-2001
221 Inddragelse af grundejer for afsætning af
skel. Give frist for at rejse skelforretning.
15-01-2001
220 Ordvalg ikke krænkende overfor nabo i brev til den kommunale bygningsmyndighed. 08-12-2000
217 Ekspeditionstid for lang og rådgivning af
grundejere for mangelfuld. Besvarer ikke
henvendelser fra Landinspektørnævnet.
02-10-2000
210 Ekspeditionstid uantagelig lang samt
mangelfuld orientering og rådgivning
af grundejere. Frakendt beskikkelsen
indtil videre
.
28-02-2000
209 Manglende færdiggørelse af sag.
Gentagelse sag nr. 198.
20-01-2000
208 Manglende færdiggørelse af sag.
Giver rekvirent urigtige oplysninger
om sagens status.
20-01-2000
205 Fremgangsmåde ved særegen og
vanskelig skelforretning. Klagepunkter
relateret til landinspektørens skøn.
02-11-1999
204 Afsætning af skelpæle forsømt ved
ejendomsberigtigelse.
18-06-1999
201 Ekspeditionstid uacceptabel lang ved
udarbejdelse af deklaration samt
lovliggørelse af adgangsvej.
03-05-1999
200 Ekspeditionstid for lang og manglende
overholdelse af frister, som var
stillet rekvirent i udsigt.
30-03-1999
198 Ekspeditionstid urimelig lang og
undlader at besvare henvendelser.
Giver rekvirent urigtige oplysninger
om sagens status.
29-01-1999
197 Ekspeditionstid urimelig lang.
Undlader at besvare henvendelser
fra klients advokat.
29-01-1999
195 Landinspektør ikke rekvireret til
at foretage tinglysning af vejret.
29-01-1999
194 Ekspeditionstid i arealoverførselssag
uacceptabelt lang på grund af
sammenkædning med vejudskillelsessag.
29-01-1999
193 Landinspektørnævnet afviser at
genoptage klagesag, hvor landinspektør
var frifundet.
02-10-1998
188 Korrespondance med Responsumudvalget
om afgivelse af responsa.
08-06-1998
183 Regler om fortrinsstilling til
suppleringsjord ikke omgået.
23-03-1999