Information om Landinspektørnævnets privatlivspolitik

Landinspektørnævnet behandler personoplysninger, dvs. enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, hver dag ved udførelsen af nævnets opgaver og funktioner.

Det er Landinspektørnævnets ansvar at beskytte de registrerede mod de mulige skadevirkninger, der kan være forbundet med nævnets behandling af personoplysninger.

Landinspektørnævnet foretager kun indsamling og behandling af personoplysninger, når behandlingen er baseret på en lovlig hjemmel og sikrer, at behandlingen er rimelig i forhold til nævnets formål med behandlingen. Landinspektørnævnet sikrer, at det er gennemsigtigt for de registrerede, at personoplysninger, der vedrører dem, indsamles, anvendes, tilgås eller på anden vis behandles, og i hvilket omfang personoplysningerne behandles eller vil blive behandlet af nævnet.

Hvis du har nogle spørgsmål til indsamling eller behandling af personoplysninger, kan du rette henvendelse til Landinspektørnævnets databeskyttelsesrådgiver dpo@efkm.dk eller direkte til nævnets postkasse kontakt@landinspektoernaevnet.dk.

Persondatapolitikken revideres minimum en gang årligt eller ved større regel- eller organisationsændringer.