Links

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven)

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Vejledning om matrikulære arbejder

Bekendtgørelser om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger