Landinspektørnævnet

- behandler klager over praktiserende landinspektører,
landinspektørassistenter med beskikkelse og landinspektørselskaber.