Landinspektørnævnets regler

Reglerne om Landinspektørnævnet findes i Landinspektørloven (LBK nr. 680 af 17. juni 2013) og bekendtgørelse om Landinspektørnævnet (BEK nr. 704 af 17. juni 2013).

Landinspektørloven og Bekendtgørelse om Landinspektørnævnet findes på retsinformation.dk.

 

Andre relevante love og vejledninger

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen m.v. (udstykningsloven)

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Vejledning om matrikulære arbejder

Vejledning om matrikulære arbejder på gst.dk (vejledningen opdateres løbende)

Bekendtgørelser om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger 

Se desuden disse sider lovgrundlag og vejledning inden for matrikelområdet