Landinspektørnævnets kendelser

Landinspektørnævnets kendelser efter nr. og dato:

Søg i kendelserne

Nr.      Emne Dato               
562 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelafsætning 28-02-2024
552 Landinspektørs manglende orientering samt handlemåde ved udarbejdelse af en matrikulær sag 31-01-2024
548 Landinspektørs manglende inddragelse i forbindelse med afmærkning af skel 09-11-2023
538 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med afsætning af skel 30-05-2023
532 Landinspektørs sene registrering af fire skelforretningssager og et landinspektørfirmas manglende tilsyn med selskabets sagsgange 24-11-2022
531 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med implementering af et retsforlig 31-08-2023
520 Landinspektørs fremgangsmåde i forbindelse med udstykning og matrikulering af et havneanlæg jf. tilladelser fra Kystdirektoratet 11-05-2023
518 Landinspektørs sene fremsendelse af en skelforretningsprotokol og manglende oplysninger om muligheden for at
indbringe spørgsmålet om fordelingen af omkostningerne for hegnssynet inden 8 uger
18-11-2022
504 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med ejendomsberigtigelser mod gadejord 10-11-2022
502 Landinspektørs manglende orientering og manglende opfølgning vedrørende sag om afmærkning af skel 07-03-2022
501 Landinspektørs manglende inddragelse i forbindelse med skelafsætning samt handlemåde ved omlægning af privat fællesvej 01-10-2021
498 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med skelfastlæggelse ved en sti 08-06-2023
496 Landinspektørs manglende underretning og manglende afmærkning i forbindelse med udstykning 14-06-2022
492 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med inddragelse af grundejer ved en skelfastlæggelse 07-03-2022
490 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning 21-12-2021
485 Landinspektørs manglende nabounderretning samt manglende skelafmærkning 05-07-2021
484 Landinspektørs manglende nabounderretning samt manglende skelafmærkning 09-07-2021
478 Landinspektørs afgivelse af hævdserklæring i strid med gældende regler
17-12-2020
474 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med fastlæggelse af skel
11-12-2020
471 Landinspektørs undersøgelser forud for afgivelse af erklæring om hævd til blindt skel
22-04-2020
469 Landinspektørs undersøgelser forud for en bygningsafsætning 09-10-2020
468 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning 25-03-2020
467 Om fejl begået af tidligere indehaver af landinspektørfirma, der har ledt til hævd 20-03-2020
466 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med en arealoverførsel 13-11-2020
465 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med inddragelse af naboer ved bygningsafsætning mod skel 07-02-2020
461 Landinspektørs manglende indsendelse af matrikulær sag til registrering hos Geodatastyrelsen 01-11-2019
457 Landinspektørs manglende inddragelse af grundejere i forbindelse med en redegørelse for skel samt placering og bredde af græssti 26-06-2019
453 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med afholdelse af skelforretning og telefonisk besvarelse af skriftlig henvendelse 13-06-2019
451 Landinspektørs forslag til skelafsætning som klager ikke ville godkende 20-12-2018
450 To landinspektørers handlemåde i en matrikulær sag, hvor en landinspektør overdrager en sag til en anden landinspektør 10-01-2019
449 Landinspektørs orientering i forbindelse med afsætning af skel mod et jordstykke der er noteret som ”byens gade” 19-10-2018
447 Landinspektørs manglende fremsendelse af koordinater til de foreløbigt afmærkede skelpunkter 12-10-2018
446 Landinspektørs manglende inddragelse af grundejer i forbindelse med afsætning af skel 12-10-2018
444 Landinspektørs rådgivning til at foretage en arealoverførsel i forbindelse med nybyggeri samt orientering af nabo
03-07-2018
442 Landinspektørs håndtering af principforespørgsel om udstykning, der blev offentlig tilgængelig via kommunens byggesagsarkiv 13-03-2018
440 Manglende besvarelse på henvendelse fra grundejer. 21-12-2017
439 Manglende besvarelse på henvendelse fra Geodatastyrelsen og afgivelse af urigtig erklæring. 21-12-2017
438 Manglende inddragelse af grundejer i forbindelse med afmærkning af skel. 18-12-2017
433 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med fastlæggelse af skel. 14-09-2017
431 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med udstykning. 29-06-2017
427 Landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning. 20-12-2016
426 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med ophævelse af landbrugspligt, arealoverførsel samt udarbejdelse af deklaration m.v. 21-03-2017
425 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med udstykning og sammenlægning. 14-03-2017
423 Landinspektørs manglende besvarelse af henvendelse fra Geodatastyrelsen. 13-12-2016
422 Landinspektørs adfærd i forbindelse med en ændring af vejareal på matrikelkortet. 22-12-2016
419 Landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning. 04-07-2016
418 Landinspektørs manglende færdiggørelse af sag om sammenlægning. 27-06-2016
415 Landinspektørs håndtering af en sag om arealoverførsel. 27-11-2015
407 Landinspektørs utilstrækkelige undersøgelser forud for afgivelse af erklæring om slettelse af privat fællesvej. 30-04-2015
405 Landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning. 02-07-2015
398 Manglende inddragelse af grundejer forud for afsætning af skel. 23-09-2014
394 Landinspektørs utilstrækkelige undersøgelser forud for afgivelse af erklæring om berigtigelse af gadejord. 10-10-2014
393 Landinspektørs utilstrækkelige grundlag for afgivelse af en erklæring om vejret. 10-10-2014
391 Landinspektørs sagstilrettelæggelse i forbindelse med afgivelse af en "lykke- og fromme-erklæring". 10-10-2014
390 Landinspektørs udstykning af en ejerlejlighedsejendom. 23-09-2014
384 Manglende færdiggørelse af en matrikulær sag og manglende ansvarsforsikring. 18-12-2013
382 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 18-12-2013
380 Manglende inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 08-10-2013
375 En landinspektørs håndtering af en skelretablering, herunder fjernelse af skelafmærkninger. 30-05-2013
365 Landinspektørs afsætning af en tilbygning. 11-12-2012
364 Landinspektørfirmas sagstilrettelæggelse af overførsel af fællesareal til en ejerlejlighed. 20-12-2012
363 Manglende færdiggørelse af en sag om arealoverførsel. 28-02-2013
356 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 22-03-2012
355 Manglende inddragelse af grundejer før afsætning af skel, selvom den ene grundejer var tilstede ved
opmåling.
29-03-2012
354 Forhaling af arealoverførselssag. 26-01-2012
353 Underretning af grundejere i forbindelse med skelafsætning. 29-03-2012
351 Manglende inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 21-12-2011
350 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel og tilsidesættelse af måleblad. 21-12-2011
347 Landinspektørs håndtering af tinglyst færdselsret i sag om arealoverførsel og sammenlægning. 26-01-2012
345 Afsætning af skel og inddragelse af grundejere. 26-01-2012
342 Landinspektørs udfærdigelse af en afsætningsplan i forbindelse med opførelse af en bygning. 02-07-2015
340 Forsøg på ejendomsberigtigelse uden måloplysninger. 21-10-2010
334 Landinspektørs ordvalg og udvist adfærd. 03-06-2010
333 Fordeling af omkostninger ved skelforretning. 03-06-2010
323 Forhaling af sag. 08-10-2009
320 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 25-06-2009
319 Forhaling af sag. 27-05-2009
318 Om kontrol af anvendt kotesystem før afsætning. 02-07-2009
317 Vildledende oplysninger og manglende orientering af naboejer. 08-10-2009
313 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 03-04-2009
312 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 15-10-2008
307 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 15-10-2008
304 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 16-12-2008
301 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 26-11-2007
299 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 05-10-2007
298 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 05-10-2007
292 Landinspektør overser at deklaration ikke er tinglyst og reagerer ikke på henvendelser herom. 30-03-2007
284 Orientering af grundejer efter afsætning af skel. 28-03-2006
280 Fremgangsmåde i udstykningssag og dens ekspeditionstid. 27-06-2005
279 Landinspektør undlader at besvare henvendelser fra Kort & Matrikelstyrelsen. 27-06-2005
278 Ekspeditionstid var lang på grund af særlige omstændigheder. 15-04-2005
274b Stiltiende accept af skel. 15-04-2005
274a Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 15-04-2005
272 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 22-12-2004
271 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. 04-03-2005
269 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. Landinspektørs rolle som rådgiver. 04-03-2005
266 Manglende færdiggørelse af sag. Gentagelse. Frakendelse af beskikkelse for 1 år. 16-12-2004
265 Ekspeditionstid for lang. 02-02-2005
264 Fremgangsmåde og inddragelse af grundejer ved teknisk ændring af skel. 16-12-2004
262 Manglende færdiggørelse af skelforretning og inddragelse af vejretsspørgsmål heri. 15-09-2004
261 Landinspektør undersøger ikke om deklaration om vejret er tinglyst. 15-09-2004
259 Orientering af grundejer efter afsætning af skel. Ikke adgang til opmåling af overdækkede arealer på naboejendom. 03-03-2004
258 Manglende høring af vejejer ved arealoverførsel,der medførte betydelig forøgelse af færdsel. 15-09-2004
253 Afmærkning af skel mod naboejendom ikke påkrævet. 03-03-2004
252 Manglende færdiggørelse af sag. Gentagelse. 28-04-2003
250 Manglende færdiggørelse af sag. 28-04-2003
246 Manglende færdiggørelse af jordfordeling - undlader at svare sin rekvirent. 28-04-2003
244 Usikkerhed om frist for indbringelse af omkostningsspørgsmål ved skelforretning. 07-02-2003
242 Inddragelse af grundejere før afsætning af skel. Skel ikke synligt på stedet. 17-09-2003
241 Manglende færdiggørelse af sag - gentagelse. 25-10-2002
239 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel ikke påkrævet. 25-10-2002
235b Landinspektørselskab kunne ikke medinddrages i klage over lang ekspeditionstid. 05-09-2002
235a Ekspeditionstid uantagelig lang og manglende orientering af rekvirent. Gentagelse. Beskikkelse frakendt for 1 år. 05-09-2002
234 Manglende færdiggørelse af sag og urigtige oplysninger om sagens status til sin rekvirent. 07-03-2002
233 Manglende færdiggørelse af sag. Lod sag vente på grund af klage til nævnet. 07-03-2002
231 Manglende underskrifter i forbindelse med ejendomsberigtigelser. 07-03-2002
226 Ekspeditionstid var lang på grund af særlige omstændigheder. 31-08-2001
224 Indsigelse mod skelafsætning først fremsat ved klage til nævnet. 12-06-2001
223 Inddragelse af grundejer før afsætning af skel. Afmærkning udskudt. 20-08-2001
221 Inddragelse af grundejer for afsætning af skel. Give frist for at rejse skelforretning. 15-01-2001
220 Ordvalg ikke krænkende overfor nabo i brev til den kommunale bygningsmyndighed. 08-12-2000
217 Ekspeditionstid for lang og rådgivning af grundejere for mangelfuld. Besvarer ikke henvendelser fra Landinspektørnævnet. 02-10-2000
210 Ekspeditionstid uantagelig lang samt mangelfuld orientering og rådgivning af grundejere. Frakendt beskikkelsen indtil videre. 28-02-2000
209 Manglende færdiggørelse af sag. Gentagelse sag nr. 198. 20-01-2000
208 Manglende færdiggørelse af sag. Giver rekvirent urigtige oplysninger om sagens status. 20-01-2000
205 Fremgangsmåde ved særegen og vanskelig skelforretning. Klagepunkter relateret til landinspektørens skøn. 02-11-1999
204 Afsætning af skelpæle forsømt ved ejendomsberigtigelse. 18-06-1999
201 Ekspeditionstid uacceptabel lang ved udarbejdelse af deklaration samt lovliggørelse af adgangsvej. 03-05-1999
200 Ekspeditionstid for lang og manglende overholdelse af frister, som var stillet rekvirent i udsigt. 30-03-1999
198 Ekspeditionstid urimelig lang og undlader at besvare henvendelser. Giver rekvirent urigtige oplysninger om sagens status. 29-01-1999
197 Ekspeditionstid urimelig lang. Undlader at besvare henvendelser fra klients advokat. 29-01-1999
195 Landinspektør ikke rekvireret til at foretage tinglysning af vejret. 29-01-1999
194 Ekspeditionstid i arealoverførselssag uacceptabelt lang på grund af sammenkædning med vejudskillelsessag. 29-01-1999
183 Regler om fortrinsstilling til suppleringsjord ikke omgået. 23-03-1999