Information om Landinspektørnævnets privatlivspolitik

Denne politik beskriver, hvordan Landinspektørnævnet behandler og beskytter personoplysninger.

Derudover vil Landinspektørnævnet gerne oplyse dig om, hvilke rettigheder du har som registreret, når nævnet behandler dine oplysninger.
 

Hvilke oplysninger bliver indsamlet
Landinspektørnævnet indsamler personoplysninger fra nævnets hjemmeside, særligt i form af cookies. For at se hvilke cookies der bliver sat, se venligst cookiepolitikken. 

Derudover indsamles der personoplysninger i forbindelse med henvendelser til nævnets kontaktpunkter, som kan resultere i konkret sagsbehandling.
 

Formålet med behandlingen
Formålet med behandling af personoplysninger i forbindelse med cookies, sker i overensstemmelse med cookiepolitikken.

Landinspektørnævnet behandler personoplysninger for at kunne behandle eventuelle henvendelser fremsendt til nævnet og opbevaring sker af arkivmæssige hensyn i samfundets interesse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningen art. 6, nr. 1, litra e i forhold til de almindelige personoplysninger, samt i nogle tilfælde fortrolige oplysninger jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
 

Tredjelandsoverførsel
Personoplysninger der bliver indsamlet ved vores hjemmeside og almindelige borgerhenvendelser bliver ikke overført til tredjelande.
 

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du som registreret en række rettigheder i forhold til Landinspektørnævnets behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte nævnet.

Dine rettigheder som registreret er følgende:

 • Indsigtsret (ret til at se oplysninger)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som nævnet behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger.
 • Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)
  Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden den almindelige slettefrist indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af oplysninger om dig, behandler nævnet fremover kun oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod nævnets ellers lovlige behandling af oplysninger om dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

Sletning
Personoplysninger der bliver indsamlet, hvis du har accepteret brugen af cookies, findes på cookiepolitikken og sletning følger deraf.

Personoplysninger, der bliver behandlet i forbindelse med konkret sagsbehandling bliver opbevaret af arkivmæssige hensyn, og vil derfor ikke blive slettet.
 

Kontaktoplysninger
Landinspektørnævnet er dataansvarlig for behandling af personoplysninger.

Landinspektørnævnets kontaktoplysninger er:

Landinspektørnævnet
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

kontakt@landinspektørnævnet.dk

Telefon: 7254 5000

Databeskyttelsesrådgiver:

Bibi Amina Shah
Rentemestervej 8
2400 København NV

Telefon: 7254 5741
 

Andre klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med Landinspektørnævnets behandling af oplysninger om dig, eller måden hvorpå nævnet behandler disse oplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Kontaktoplysninger for Datatilsynet findes på www.datatilsynet.dk.

Opdateret april 2020